Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Συμβατική μόνωση ταράτσας στην Αγριλιά, στη Λαμία

Αρχική Κατάσταση:


Καθαρισμός:


Φράγμα υδρατμών:Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών:Τοποθέτηση οπλισμου τσιμεντοκονίας:


Τσιμεντοκονία:

**30 ημέρες μετά την ρίψη της τσιμεντοκονίας ακολουθεί το συνεργείο υγρομόνωσης.