Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Θερμοπρόσοψη τυφλής πλευράς διαμερίσματος Α΄ Ορόφου στην περιοχή της Αγιας Βαρβάρας στη Λαμία