Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Δομικές ενισχύσεις - αποκαταστάσεις
Gunite εμπορικού καταστήματοςΑντικατάσταση στέγης & αποκατάσταση φέρουσας
τοιχοποιίας με ελαφρές επεμβάσεις μονοκατοικίας


Τσιμεντενέσεις και Gunite
 λιθόκτιστης μονοκατοικίας