Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Θερμοπρόσοψη κατοικίας στην Αρκιτσα Φθιώτιδας

Αρχική Κατάσταση:

Αποκατάσταση βλαβών στα επιχρισματα

Τοποθετηση Θερμομονωτικών Πλακών:
Βασικό Επίχρισμα:
 

Τελικό επίχρισμα: