Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Επισκευές- μικροκατασκευές- διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου μονοκατοικίας στις Ράχες Φθιώτιδας

Ο χώρος στην αρχή:


Κατασκευή BBQ:

  
Επισκευή  κολόνων μάντρας που έχουν υποστεί ενανθράκωση σκυροδέματος:

Ενανθράκωση: Η αλλοίωση του σκυροδέματος στον χρόνο
Συνήθη αίτια: α) Kατασκευαστικές παραλείψεις, β)Κακή προστασία-συντήρηση από τις καιρικές συνθήκες & την υγρασία.
Εμφανίζεται: Συνήθως σε κατασκευές χωρίς επίχρισμα.
Αρχική κατάσταση


Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων


Καθαρισμός, επάλειψη με αναστολέα διαβρωσης για την προστασία του οπλισμού, δημιουργία γέφυρας πρόσφυσηςινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

Οπλισμένο επίχρισμα